PODRÓŻ śladami Chrystusa dobrze zacząć od Nazaretu w Izraelu, gdzie spędził większość swojego życia i gdzie w Grocie Zwiastowania zaczęła się historia Zbawienia, bo tutaj Marii ukazał się Archanioł Gabriel i przepowiedział, że urodzi przyszłego Zbawiciela…następnym etapem jest Betlejem w Palestynie, gdzie w stajence a dzisiaj Bazylice Narodzenia przyszedł na świat Zbawiciel…na tym miejscu jest srebrna czternastoramienna gwiazda na marmurowej podłodze…wyznacza ona dokładne miejsce narodzin. Bazylika Narodzenia podzielona jest między kościół katolicki, prawosławny i ormiański…w Betlejem Święta Rodzina nie zabawiła długo, gdyż musiała uciekać do Egiptu… podczas ucieczki Święta Matka zatrzymała się, aby nakarmić Dzieciątko i w tym miejscu stoi dziś Kaplica Groty Mlecznej…do groty tej chodzą prawdziwe pielgrzymki kobiet, które modlą się o dziecko, albo spodziewają się dziecka…
Następnym i chyba jednym z najważniejszych miejsc poświeconych Chrystusowi jest Jerozolima…na miejscu świątyni, w której modlił się On i Jego Rodzina stoi dziś muzułmańskie sanktuarium Kopuła na Skale…
Ale można pomodlić się W Ogrodzie Oliwnym, przejść Drogę Krzyżową, pomodlić się w Bazylice Grobu…