Obelisk między Garwolinem a Łukowem

Mniej więcej w połowie drogi krajowej 76 między Garwolinem a Łukowem, jak tylko miniemy Starą Prawdę, Kochany (sic! prawdziwe nazwy miejscowości) powita nas Stoczek Łukowski Jest to niewielkie, leżące nad Świdrem miasto o kilkusetletniej historii, Jako osada, miejscowość istnieje już od trzynastego wieku, choć prawa miejskie otrzymała dopiero w szesnastym wieku, a nadawał je królujący wówczas Zygmunt Stary. Najbardziej znanym w Polsce wydarzeniem z historii Stoczka Łukowskiego jest zwycięska bitwa Powstania Listopadowego, stoczona w dniu 14 lutego 1831 roku. Dzisiaj, w miejscu, z którego generał Józef Dwernicki dowodził wojskami podczas walk, stoi pomnik – obelisk gen. Józefa Dwernickiego. Obelisk został wzniesiony na wzgórku, tuż poza granicą miasta, przy szosie siedleckiej koło wsi Zgórznica. Jest miejscem odwiedzin większości wycieczek turystycznych przejeżdżających drogą krajową 76 i stanowi najbardziej rozpoznawalny punkt Stoczka Łukowskiego. W dni uroczystości państwowych zamienia się miejsce pamięci, gdzie składane są wiązanki, kwiaty i znicze.