Kaczka Mulard

Kaczki Mulard

Wiek sprzedaży: 3 tygodnie

Masa docelowa: 4 kg po 12 tygodniach chowu

Kaczka Mulard powstała ze skrzyżowania kaczora piżmowego z kaczką rasy Pekin.
Ich mięso charakteryzują wysokie walory kulinarne, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie.
W tuszkach Mulardów obydwu płci jest dużo mięśni piersiowych i nóg.

ReboFarm. Zdrowy drób. Niezawodnie.