Miasto nad Świdrem

W powicie łukowskim (województwo lubelskie), nad rzeką Świder mieści się mała miejscowość zwana Stoczkiem Łukowskim. Jest to miasto, będące jednocześnie najmniejszą terytorialnie gminą województwa. Stoczek Łukowski ma powierzchnię niecałych dziesięciu kilometrów kwadratowych, a zamieszkuje go dwa i pół tysiąca ludzi. Przy zaludnieniu circa 280 osób na kilometr kwadratowy, jest również najrzadziej zaludnioną gminą miejską w województwie.
Pomimo niewielkich rozmiarów i małej liczby mieszkańców, miasto nad Świdrem ma długą historię, rozpoczynającą się już w XIII wieku – pierwsze utrwalone wzmianki o osadzie. Prawa miejskie najprawdopodobniej zostały nadane przez króla Zygmunta Starego dnia 4 kwietnia 1546 r. Dzisiaj miasto przyciąga zwiedzających głównie neogotyckim kościołem parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz ośrodkiem rekreacyjno-sportowym „Izydory” w Stoczku Łukowskim. Od prawie pięćdziesięciu lat, rokrocznie miasto organizuje Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, jednak niewystarczająco nagłośnione wydarzenie nie przyciąga tłumów, na jakie zasługuje.