Dugi Otok

Dugi Otok o powierzchni 124 km2 jest największą wyspą Archipelagu Zadarskiego. Znajduje się tu około 10 wsi. Mieszkańcy północnego krańca wyspy żyją z rolnictwa i rybołówstwa. We wioskach ulokowanych w południowej części Dugi Otok, gdzie przeważają tereny płaskie, najczęstszą formą zarobku jest hodowla owiec. Na wschodzie znajdują się piaszczyste, gładkie plaże pełne malowniczych zatoczek, z kolei na zachodnim krańcu wyspy obejrzeć można strome i skaliste wybrzeże.

Tak różnorodne ukształtowanie od zarania dziejów przyciągało ciekawych świata wędrowców. Już w okresie rzymskiego panowania na terenie wyspy, zamożni mieszkańcy Zadaru wznosili swe letnie rezydencje. W epoce renesansu najpopularniejszą miejscowością na wyspie stała się Sali. To właśnie na jej obszarze znajdowało się najwięcej tego typu budowli. Obecnie stanowi ona główne miasteczko i port wyspy Dugi Otok. Warto obejrzeć piękne domy wzniesione w stylu gotyku płomienistego oraz renesansowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W świątyni znajduje się wspaniałe obrazy autorstwa Juraja Culinovica.

Bozava to nieduża, klimatyczna wioska rybacka, ulokowana na najbardziej wysuniętym, północnym krańcu wyspy. Wznosi się tu piękny, cmentarny kościół św. Mikołaja, który zbudowany został w X wieku. Wewnątrz obejrzeć można wspaniały gotycki Krucyfiks.

W południowo-wschodniej części wyspy znajduje się piękna zatoka Telascica. Z tego naturalnego portu korzystała niegdyś wenecka flota. W 1995 roku na tym obszarze doszło do pożaru, który pochłonął dużą część lasu, jednakże do chwili obecnej tereny te zostały ponownie zalesione. Warto wiedzieć, że południową część wyspy zajmuje Park Narodowy Kornati.