Niemal każda dziedzina ludzkiej działalności, niemal każdy obszar czy zjawisko na świecie posiada swoją definicję. Nazewnictwo oraz definiowanie pomaga lepiej zrozumieć świat i uporządkować informacje o nim.

Turystyka nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Sama jej nazwa pochodzi z języka francuskiego i wywodzi się od słowa „tour”. Oznacza ono podróż czy też wycieczkę, która kończy się w tym samym miejscu, w którym się zaczęła. Natomiast słowo „tourist” oznaczało dawniej podróżników wywodzących się głównie z arystokracji, którzy podróżowali po całej Europie.

Dawniej, w siedemnastym czy osiemnastym wieku, podróże podejmowało się o wiele rzadziej w celach czysto turystycznych. Zazwyczaj wiązały się one, w przypadku arystokratycznej albo dobrze sytuowanej młodzieży, z kontynuacją nauki w danym kraju, na znanym oraz poważanym uniwersytecie. Często również wyjeżdżano do miejscowości wypoczynkowych w celu podreperowania zdrowia lub w celach towarzyskich np. w znanych kąpieliskach czy uzdrowiskach.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.